muzika

Iako ugostitelji možda neće na samom pokretanju biznisa razmišljati o muzici, sigurno će se u nekom trenutku zapitati koja je to muzika i šta mi to uopšte “puštamo” u restoranu, kafiću, hotelu. Muzika je ipak ključna komponenta za svakog ozbiljnog gastronoma. Pravi zvuk važan je u svakoj industriji. U maloprodajama to dovodi do toga da […]

0 0

5. Oktobra 2018.

Na pitanje o vremenu postanka muzičke umetnosti i karakteru prvih pojava umetničkog izražavanja pomoću tonova, nauka, za sada, odgovara više ili manje verovatnim hipotezama. Njeni zaključci se samo jednim delom oslanjaju na iskopine preistorijskih instrumenata i crteža primitivnih ljudi; znatno više svetlosti je uneto u taj problem kada se sredinom prošlog stoljeća počelo sa sistematskim […]

0 0

5. Oktobra 2018.

Muzika je umetnost koja zvucima izražava osećanje, raspoloženje, stavove, predstave o događajima i dr. Osnovni njeni tehnički elementi su: ritam, melodija i harmonija. Nastala je u ranoj delatnosti primitivne zajednice, u prastaroj magiji. Sam pojam muzika potiče iz stare grčke (musike-grc.). Kako su u staro-grčkoj mitrologiji muze (musa-grc.) bile boginje i zaštitnice umetnosti i lepih […]


[ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="9,8,7,4" ihc_mb_template="4" ] [There are no radio stations in the database][/ihc-hide-content] [ihc-hide-content ihc_mb_type="show" ihc_mb_who="9,8,7,4" ihc_mb_template="5" ]
[/ihc-hide-content]