Skip to main content

Bez obzira želite li emitovati dinamički ili statički sadržaj kroz jednostavni TV ili LED displej, isporučujemo, instaliramo i podržavamo sadržaj za sve najnovije tehnologije.

MUSIC DJ PLAY BOX nudi audio & vizuelno rešenje za lance: maloprodaja, benzinskih stanica, hotela, kafića, fitness i wellness centara.

Više lokacija istovremeno, bilo gde u svetu.

Centralizovano upravljanje video i audio sadržajem daje vam jedinstvenu mogućnost emitovanja odnosno plasiranje svojih usluga i proizvoda putem sopstvenog brendiranog tv kanala, uz istovremeno emitovanje sopstvene brendirane radio stanice u pozadini.

Prikažite svoje proizvode, u pravo vreme, na pravim mestima.

Postoji velika komunikacijska snaga u prikazivanju slika na televizorima ili video zidu, zbog čega je neophodno emitovati odgovarajući sadržaj. Sadržaj se može sastojati od ponude usluga i proizvoda, brenda, video klipova, animacija.

 

Svi tv ekrani se kontrolišu centralizovano sa jednog mesta.

Budući da sada video zidovi i televizori nude mogućnost prikazivanja Full HD, pa čak i Ultra HD / 4K vizuelnih sadržaja, sadržaj treba biti izrađen u skladu sa tim.

MUSIC DJ vam pruža odgovarajuću video produkciju, tako da Vam je uvek osiguran maksimalni efekat video zida ili emitovanja na tv ekranima.