Skip to main content

Rastući uticaj COVID-19 dotaknuo je svaki aspekt svetske ekonomije, a u ovom trenutku posebno naše klijente u ugostiteljstvu i hotelijerstvu. 

Nadamo se da će se ova stranica istorije brzo okrenuti, a uskoro ćemo se svi vratiti svakodnevnici. Mi zaista verujemo i znamo da nam predstoje bolji dani.

Želimo Vas uveriti da MUSIC DJ i dalje posluje s istom energijom i angažmanom kao i do sada, bez obzira na ogromne troškove poslovanja i nastalu vanrednu situaciju.

Napominjemo da su MUSIC DJ data centri, smešteni u Nemačkoj i dalje pod 24h monitoringom te i dalje osiguravaju sve potrebne performanse za naše klijente.  

U međuvremenu nećemo gubiti vreme, radićemo na poboljšanju i proširenju naših usluga, kako bi odmah nakon završetka nastale situacije bili spremni da nastavimo saradnju sa dosadašnjim klijentima.

Pratimo preporuke Svetske zdravstvene organizacije (WHO), centara za kontrolu i prevenciju bolesti i svih relevantnih organa za zahteve specifične za zemlju kako bi osigurali da akcije koje preduzmemo budu sveobuhvatne i prikladne.

U toku su i druge mere, prvenstveno olakšice koje ćemo prilagoditi nastaloj situaciji, sa posebnom brigom prema našim klijentima, partnerima i našem poslu.

Hvala vam još jednom na neprekidnom poverenju i podršci u dobrim vremenima i još više u ovim izazovnim vremenima.

Ostanite sigurni i zdravi.

Muzički pozdrav